Una poesia per Ciccuzzu du Canadà

Riceviamo e pubblichiamo

Qui di seguito, una poesia scritta nel 1983 da Napoleone Ianni, dedicata a Ciccuzzu Medaglia, emigrato Aiellese in Canada. Ringraziamo la figlia, signora Raffaela Medaglia, anche lei emigrata (a Sault Ste. Marie, Ontario) che l’ha ritrovata e spedita al Blog degli Aiellesi nel Mondo.

  

A Ciccuzzu


Du Canada
quasi ogni annu
vene Ciccuzzu
accumpagnatu e Rosicella "la cunsorte"
Vene eppue sinde vanu.
Quandu venenu portanu
a gioia prima de tutti a Rosinella e famiglia
a tutti amici cu canuscimu
portanu la pace alla parentela,
u vidimu venire alli lutti
a tutti quanti a stringere a manu.
Quandu a novembre
pue s'indevanu
dice
rituernu stannu
chi vene
pecchi u sangu
me punge intre e vene.
Nui l'amu vulutu
sempre bene.
chiu passe tiempu
chiu lu vulimu
ca stesse cu  nui
cumu nu papa.
Piensu e ripiensu ca vene dapè
stannu chi vene e l'annu venturu
nui l'aguramu na bella furtuna
e na venuta chiu priestu ca sia.
Io m'abbrazzu
te dicu gooby
e quandu arrivi ricordate e mie

Napoleone, 30.09.83    

Commenti